Image
Image

BADMINTON - REGULAMIN

CZĘSTOCHOWSKA LIGA BADMINTONA
1. CZĘSTOCHOWSKA LIGA BADMINTONA to cykl 8 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co tydzień, dwa lub trzy tygodnie w sobotę lub niedzielę. Po zgłoszeniu każdy z graczy zostaje przydzielony do jednej z grup uwzględniając jego poziom gry.

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać zawsze do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 20:00 :
–> mailowo na adres: sba.maciej.ociepa@gmail.com podając w tytule nazwę wybranej ligi i termin.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku zawodników, którzy nie brali jeszcze udziału w organizowanej przez klub Częstochowska Akademia Badmintona lidze badmintona, również szacowany stopień zaawansowania. Osoba nie deklarująca poziomu gry w mailu decyduje się na grę od podstawowej- ostatniej ligi.

W tytule wiadomości proszę napisać: CZĘSTOCHOWSKA LIGA BADMINTONA i termin ligi, na którą zawodnik się zgłasza, np. CZĘSTOCHOWSKA LIGA BADMINTONA 29.02.2019.
W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania powodu.

Ewentualnych zmian po zamknięciu listy zgłoszeń lub wycofań będzie można jednak dokonywać wyłącznie przez bezpośredni kontakt z organizatorem rozgrywek- preferowany kontakt telefoniczny.

4. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
– 30 zł
Wpisowe należy uiścić u organizatora PRZED rozpoczęciem gier ligowych.
W przypadku rezygnacji z gry danego zawodnika po zamknięciu listy zgłoszeń jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę. Zawodnik nie otrzymuje jednak punktów za kolejkę do rankingu ligi.
Zawodnik rezygnujący z udziału w rozgrywkach po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty wpisowego jeśli znajdzie na swoje miejsce zastępcę, który pokryje koszt swojego udziału. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającego grę w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi badmintona, ale powinien reprezentować poziom gry podobny do zawodnika, którego zastępuje.

5. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decydują kolejno:
– występ w poprzedniej kolejce ligi badmintona – zwycięzca ligi ma zagwarantowany awans, a przegrany spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej, drugie miejsce w grupie gwarantuje pozostanie w lidze lub pierwszeństwo awansu, do ligi wyższej,
- miejsce w grupie w poprzednich rozgrywkach ligi lub bezpośredni pojedynek między zawodnikami, jeśli w poprzedniej rundzie byli w jednej grupie,
– średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych przez zawodnika kolejek ligowych – liczone są także punkty z wcześniejszych sezonów Częstochowskiej Ligi Badmintona

UWAGA! ZMIANY!

Jeśli zawodnik nie grał w ostatnich dwóch (lub więcej) kolejkach Częstochowskiej Ligi Badmintona, podczas przydziału do ligi liczone jest 90% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.
Jeśli zawodnik nie grał w ostatnich 6 (lub więcej) kolejkach Częstochowskiej Ligi Badmintona, podczas przydziału do ligi liczone jest 80% jego średniej punktów z dwóch ostatnich kolejek ligowych.
System ten został wprowadzony w celu nagrodzenia graczy uczestniczących w ligach regularnie.
- Dzika karta organizatora lub regularne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych,
O przydziale do grup na pierwszą kolejkę ligową nowego sezonu decydują 3 aspekty:
- RANKING LIGOWY POPRZEDNIEGO SEZONU,
- REGULARNOŚĆ UDZIAŁU W ROZGRYWKACH CZĘSTOCHOWSKIEJ LIGI BADMINTONA,
ŚREDNIA PUNKTÓW Z 2 OSTATNICH KOLEJEK, W KTÓRYCH ZAWODNIK BRAŁ UDZIAŁ (lub procent tych punktów).

7. Każda grupa (5 lub 6 zawodników, ew. 7) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 do 3 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 5 zawodników. Skład każdej grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i spadków z poprzedniej ligi.
Jeśli w danej grupie brakuje zawodnika organizator, aż do momentu rozpoczęcia rozgrywek danej grupy ligowej, może poszukiwać i dopisać zawodnika, aby uzupełnić grupę.
 
8. System rozgrywek: Mecze rozgrywane będą w systemie grupowym – każdy w grupie zagra z każdym. Jeśli w grupie jest 6 zawodników, każdy z nich rozegra 5 meczów.
Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych zawodników. Od tego też zależy czas rozpoczęcia i zakończenia gier.

9. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona. Jedyna różnica występuje przy punktacji. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Punkty liczone są systemem tie-break, czyli każda rozegrana akcja daje punkt zwycięzcy. W przypadku wyniku 14:14 osoba, która pierwsza zdobędzie 15 punkt wygrywa seta.
Punktacja za wygranie meczu:
2:0 w setach - 3 punkty zwycięzca, 0 punktów przegrany
2:1 w setach - 2 punkty zwycięzca, 1 punkt przegrany za wygranie seta.
W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia zmian w systemie punktacji.
Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut.

10. LOTKI: Organizator nie zapewnia LOTEK. Podczas rozgrywek ligowych obowiązuje kolejność lotek Polskiego Związku Badmintona, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia przez zawodnika chęci gry lotką piórową przeciwnikowi, zawodnik zgłaszający grę lotką piórową zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku. Przeciwnik zawsze wyraża zgodę na grę wyższą lotką wg przepisów PZBad.

11. Sędziowanie: Zawodnicy jednej grupy na czas ligi zajmują 1 kort i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy. Zawodnicy sędziują swoje mecze sami. Wynik prowadzącemu ligę podaje zwycięzca meczu.

12. Przykładowe godziny rozgrywania meczów w grupach, gdy ich liczba wynosi 3:
1, 2,3 liga – godz. 9:00 – 12:00
Uczestnicy Ligi mają obowiązek być rozgrzani i gotowi do gry o godzinie, kiedy ich liga ma rozpoczynać mecze. Zawodnicy spóźnieni więcej niż 15 minut nie muszą zostać dopuszczeni do rozegrania wszystkich meczów w lidze, jeśli czas na rozegranie ligi zakończy się lub przeciwnicy nie wyrażą zgody czekać na rozegranie meczu po czasie.
Spóźniony zawodnik przegrywa dany mecz 15:0, 15:0.
JEŚLI ZAWODNIK MA WĄTPLIWOŚCI CO DO GODZINY SWOJEGO PRZYJŚCIA NA LIGĘ, BRANA JEST POD UWAGĘ GODZINA REALIZACJI PŁATNOŚCI W RECEPCJI KLUBU ZA UCZESTNICTWO W LIDZE – PO PARAGONIE KLIENTA LUB SYSTEMOWO PRZEZ ORGANIZATORA ( W RECEPCJI). JEŚLI ZAWODNIK SIĘ SPÓŹNIŁ I NIE ZDĄŻYŁ ROZEGRAĆ WSZYSTKICH SWOICH MECZÓW W CZASIE LIGI (3 GODZINY) – PRZEGRYWA MECZ 15:0, 15:0.
Godziny rozpoczęcia gier w grupach w danej kolejce mogą odbiegać od tych podanych powyżej. Harmonogram danej kolejki z planowymi godzinami rozgrywania danych grup zamieszczany będzie na stronie internetowej facebook/częstochowskaakademiabadmintona najpóźniej wieczorem w piątek poprzedzający daną kolejkę ligową.

13. Po rozegraniu regularnej kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu Częstochowskiej Ligi Badmintona według tabeli w zakładce „punktacja”. Za zerowe kolejki ligi nie są przyznawane punkty do końcowego rankingu – służą one jedynie prawidłowemu rozstawieniu zawodników w kolejce pierwszej.

14. Jeśli w danej grupie zawodnicy będą mieli taką samą ilość zwycięstw, to miejsce rozstrzygane jest kolejno poprzez: porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica), porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica), ilość tylko wygranych setów, ilość tylko wygranych punktów i dopiero na końcu brany jest pod uwagę bezpośredni pojedynek zawodników.

15. Aby punkty zostały przyznane zastępcy lub zawodnikowi z dziką kartą musi on wygrać minimum 2 rozegrane mecze w danej lidze, ale nie walkowerami. Jeśli zawodnik nie spełni tego warunku zostanie mu przyznana połowa przysługujących punktów.

16. W szczególnych przypadkach osoba przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie wejść do innej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki.

17. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższej niż to wynika z przydziału po rozegranej kolejce lub ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

19. Terminy rozgrywania kolejek Częstochowskiej Ligi Badmintona podane będą n profilu facebook/Częstochowskaakademiabadmintona.

20. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego brane jest pod uwagę 6 najlepszych występów zawodnika.

21. Ranking przejściowy tworzony jest na zasadach:
– po rozegraniu kolejek do czwartej włącznie – do rankingu bierze się pod uwagę sumę punktów z dwóch najlepszych występów zawodnika,
– po rozegraniu kolejek od piątej do ostatniej – ranking tworzy suma punktów za występy zawodnika nie wliczając jego trzech najgorszych rezultatów.

22. Po rozegraniu ostatniej kolejki sezonu, 5 najlepszych zawodników całego sezonu ligowego zostanie uhonorowanych pucharami oraz nagrodami na uroczystej Ceremonii kończącej sezon Częstochowskiej Ligi Badmintona. Nagrodzeni zostaną również zawodnicy, którzy w aktualnym sezonie ligowym mieli wysoką frekwencję ligową – niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmą w rozgrywkach.
–> Nagrody za frekwencję otrzymują zawodnicy za rozegranie minimum 7 kolejek ligowych w danym sezonie ligowym.
–> Bezpłatny udział w kolejce ligowej kolejnego sezonu ligowego otrzymują zawodnicy, którzy zagrają we wszystkich kolejkach w danym sezonie ligowym.
–> Przewidziane są również dodatkowe nagrody – niespodzianki dla uczestników ligi obecnych podczas ceremonii zakończenia sezonu ligowego.
Przy takiej samej sumie punktów w rankingu po zakończeniu sezonu ligowego o ostatecznym miejscu zawodnika decyduje organizator po analizie poszczególnych kolejek, w których dani zawodnicy brali udział.

23. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Częstochowskiej Ligi Badmintona wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie przez organizatora zdjęć i nagrań w internecie.

24. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie) na stronie internetowej Facebook/Częstochowskaakademiabadmintona

25. Klub Częstochowska Akademia Badmintona nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach Częstochowskiej Ligi Badmintona. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

26. Klub Częstochowska Akademia Badmintona zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Wszelkich informacji na temat Częstochowskiej Ligi Badmintona udziela:
Maciej Ociepa 728496062, e-mail: sba.maciej.ociepa@gmail.com
PROMOCJE LIGOWE
- Każdy NOWY LIGOWIEC zapisując się na wybraną ligę otrzyma 50% zniżki na pierwsze wpisowe.
- Przyprowadź NOWEGO GRACZA na ligę i odbierz voucher uprawniający do jednorazowej zniżki 25% na kolejkę ligową*
Jeżeli zachęcona przez Ciebie osoba rozegra 4 kolejki w danym sezonie ligowym możesz odebrać voucher* 50% na 1 kolejkę Częstochowskiej Ligi Badmintona.
Kim jest ligowiec?
To osoba, która rozegra min. 2 ostatnie sezony w wybranej lidze.
Kim jest nowy ligowiec?
To osoba, która nigdy nie grała w lidze lub w ostatnich dwóch sezonach nie brała udziału w rozgrywkach.
Image
Image