Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
12345678
Regulamin 2018/2019

 

REGULAMIN
Amatorskiej Ligi Siatkówki
Częstochowa MOSiR - sezon 2018/2019I. Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę siatkową w duchu fair play.

II. Organizatorami ALS są: Miasto Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie i Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.

III. Terminy i miejsca:
- rozgrywki przeprowadzone zostaną w środy i czwartki w Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4, oraz w piątki w Sali Sportowej "Częstochowianka" przy ul. Rejtana 7 c.
- dokładne terminy spotkań ujęte zostały odrębnym terminarzem gier stanowiącym integralną część regulaminu dostępnym na oficjalnej stronie rozgrywek www.amatorska.info, w zakładce Terminarz ligi.

IV. System rozgrywek:
I ETAP
W I etapie rozgrywek uczestniczy 14 zespołów, które rywalizować będą systemem każdy z każdym.
II ETAP to podział na grupy A i B
Do grupy A (mistrzowskiej) awansuje osiem najlepszych drużyn z I etapu rozgrywek. W grupie B (walczącej o miejsca 9-14) grać będzie pozostałych 6 drużyn.
Wszystkie zespoły w II Etapie zachowują punktację (punkty i sety) z I Etapu. W II etapie rozegrane zostaną mecze rewanżowe jedynie pomiędzy drużynami z danych grup.
Wszystkie mecze rundy zasadniczej (I i II etap) będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Każdy set do 25 punktów z przewagą dwóch punktów, trzeci decydujący set do 15 punktów z przewagą dwóch punktów z zastosowaniem punktacji:
- za zwycięstwo 2 : 0 - 3 pkt
- za zwycięstwo 2 : 1 - 2 pkt
- przegrana 1 : 2 - 1 pkt
- przegrana 0 : 2 - 0 pkt
- walkower minus 1 pkt
O kolejności decyduje:
a/ większa ilość zdobytych punktów,
b/ większa ilość zwycięstw,
c/ lepszy stosunek setów /zdobytych do straconych/,
d/ lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/,
e/ wyniki bezpośrednich spotkań.

UWAGA!!!
W przypadku gdy do rozgrywek w sezonie 2019/2020 zgłosi się mniej niż 16 drużyn, system rozgrywek będzie analogiczny (ew. zmiany ustalone zostaną z drużynami na zebraniu).
W przypadku gdy do rozgrywek w sezonie 2019/2020 zgłosi się 16 drużyn, nastąpi podział na 2 ligi (po 8 drużyn każda) zgodnie z klasyfikacją końcową sezonu 2018/2019.
W przypadku gdy do rozgrywek w sezonie 2019/2020 zgłosi się 17 drużyn, nastąpi podział na 2 ligi (1 liga 8 drużyn, 2 liga 9 drużyn) zgodnie z klasyfikacją końcową sezonu 2018/2019.
W przypadku gdy do rozgrywek w sezonie 2019/2020 zgłosi się 18 drużyn, nastąpi podział na 2 ligi (1 liga 10 drużyn, 2 liga 8 drużyn) zgodnie z klasyfikacją końcową sezonu 2018/2019.
Kolejne zgłoszone drużyny dołączać będą do 2 ligi.

PLAY-OFF
Cała faza play-off rozgrywana będzie w formie dwumeczy z wyjątkiem pojedynków o miejsca 11 ? 14. W przypadku gdy drużyny wygrają po jednym spotkaniu i wystąpi remis w setach (2:2 lub 3:3), o zwycięstwie w dwumeczu decydował będzie tzw. ?złoty set? rozgrywany do 15 punktów z przewagą dwóch punktów.
Grupa A
O Mistrzostwo w sezonie 2018/2019 walczyć będzie 6 czołowych drużyn z grupy A zgodnie z rozstawieniem po II etapie, według poniższego systemu.Zespoły z miejsc siedem i osiem po II etapie w grupie A zagrają play-out o miejsca 7-8. Przegrany zagra baraż o pozostanie na 8 miejscu z zespołem, który w grupie B zajmie pierwsze miejsce po rundzie play-off.
Grupa B
O miejsca 9-14 walczyć będą pozostałe drużyny z grupy B zgodnie z rozstawieniem po II etapie, według poniższego systemu.

V. Zasady uczestnictwa
1. W rozgrywkach startują zespoły reprezentujące zakłady pracy, kluby młodzieżowe, stowarzyszenia sportowe, ogniska i kluby TKKF jak również niezorganizowane grupy amatorskie. Zespół musi posiadać nazwę i kapitana lub kierownika drużyny. Niedozwolone jest nazywanie drużyn w sposób wulgarny, obraźliwy i niestosowny.
2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy posiadający wykupioną licencję na sezon 2018/2019 uprawniającą do uczestniczenia w zawodach prowadzonych przez PZPS tzw. szczebla centralnego od II ligi wzwyż.
W rozgrywkach nie mogą również uczestniczyć zawodnicy występujący w sezonie 2018/2019 w rozgrywkach zagranicznych prowadzonych przez krajowe związki (odpowiedników PZPS) od II ligi wzwyż.
Zawodnik biorący udział jednocześnie w w/w rozgrywkach i ALS zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ALS. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez drużynę, w których grał taki zawodnik zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwnika w stosunku 2:0 /25:0; 25:0/ i odjęciem punktu za każdy mecz.
W momencie rozpoczęcia się rundy play-off nie ma już możliwości weryfikacji wyników spotkań z rundy zasadniczej (I i II etap).
3. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywkowym tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem z rozgrywek drużyny, w której był zgłoszony.
Wyjątek stanowi tzw. okienko transferowe w trakcie którego, każdy zespół może pozyskać maksymalnie dwóch zawodników z innych zespołów biorących udział w rozgrywkach.
Każdy transfer należy zgłosić organizatorowi rozgrywek elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W sezonie 2018/2019 okienko transferowe trwa od 19.01.2019 r. do 28.01.2019 r.
4. Przed rozpoczęciem rozgrywek wszystkie drużyny zobowiązane są w terminie do 2 października przedłożyć listę zawodników drużyny z datą urodzenia oraz pozycją na boisku na adresy e-mailowe Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wzór formularza zgłoszenia dostępny jest na stronie www.amatorska.info.
5. Do rozgrywek w sezonie 2018/2019 można zgłosić maksymalnie 18 zawodników. Możliwe jest uzupełnienie list zawodników maksymalnie o dwie osoby do 28.01.2019 r. włącznie (koniec okienka transferowego)! Dodatkową możliwością uzupełnienia składu jest transfer zawodników opisany w pkt. V.3 powyżej.
6. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz - przed rozpoczęciem spotkania lub w sytuacji gdy zawodnik dołączy do drużyny w trakcie meczu, po spotkaniu.

VI. Wymogi regulaminowe
1. Rozgrywki przeprowadzone będę zgodnie z przepisami PZPS.
2. Zespół musi się składać z minimum 6 zawodników. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Obowiązkiem jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach. Zawodnicy Libero muszą grać w stroju, w którym co najmniej kolor koszulki kontrastuje z ubiorem innych członków zespołu.
4. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje walkowerem 2:0 /25:0; 25:0/ na korzyść przeciwnika i odjęciem punktu.
5. Nie przewiduje się przekładania spotkań poza wyjątkowymi sytuacjami. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach losowych dojdzie do przełożenia meczu (za wiedzą organizatora), to należy go rozegrać w terminie 14 dni od pierwotnego terminu (nie licząc przerwy świątecznej i ferii zimowych). W takim przypadku koszty organizacji meczu tj. wynajmu sali oraz kosztów sędziowskich (ryczałt
sędziowski w wysokości 35 zł x 2 sędziów + koszty dojazdu) pokrywa drużyna przekładająca mecz.
W innych przypadkach m.in. udział drużyny w ogólnopolskich turniejach, branżowych lub akademickich mistrzostwach - przełożenie meczu jest możliwe, ale mecz musi być rozegrany awansem w wyznaczonym przez organizatora terminie.
Nierozegranie meczu bądź niedostarczenie protokołu organizatorowi w w/w terminach spowoduje przyznanie obustronnego walkoweru. Nie ma możliwości przełożenia meczu na trzy kolejki przed zakończeniem rundy zasadniczej, tj. II etapu (dot. obu grup).
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organizatora istnieje możliwość przełożenia takiego spotkania pod warunkiem, że zostanie rozegrane zanim rozpocznie się następna kolejka rundy.
6. Protesty przyjmowane będę jedynie w formie pisemnej w następnym dniu roboczym /po rozegranym meczu/ w siedzibie Organizatora lub przesłane przy pomocy poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organizator ma max. 14 dni na rozpatrzenie protestu. Nie przewiduje się odwołań na rozstrzygnięcia protestów. Protesty dotyczące spotkania składać mogą jedynie drużyny zainteresowane, czyli występujący w danym spotkaniu.
7. Obowiązuje czas i miejsce rozgrywania meczów podane w terminarzu. Drużyna, która w wyznaczonym czasie nie stawi się do gry przegrywa walkowerem.
8. W rozgrywkach ALS obowiązuje wzór protokołu meczowego dostarczony na miejsce
rozgrywek przez organizatora. Kapitanowie drużyn przed rozpoczęciem meczu zobowiązani są wpisać do protokołu składy drużyn (z imienia i nazwiska) i przekazać go sędziemu zawodów.
9. Organizator zapewnia do rozgrywek piłki typu MIKASA MVA 200
10. Wszelkie szkody w obiektach sportowych spowodowane przez uczestników rozgrywek powstałe w wyniku celowych działań bądź niechlujstwa pokrywają bezpośredni sprawcy.
11. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.
12. Nie dokonanie wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na obiektach sportowych.
14. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ALS na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW.
15. Organizatorzy Amatorskiej Ligi Siatkówki mogą przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób  uczestniczących w rozgrywkach organizowanych na terenie obiektów: Sala Sportowa ?Częstochowianka?, Hala Sportowa Częstochowa i Hala Sportowo ? Widowiskowa ?Polonia? w okresie trwania rozgrywek (03.10.2018 r. - 30.04.2019 r.), kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu zgodnie z podstawą prawną jaką stanowi: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
16. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu..
17. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
18. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decyduje MOSiR.

VII. Sprawy finansowe.
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie wpisowego w wysokości 1900 brutto na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 60 1030 1104 0000 0000 9323 9000 z dopiskiem "wpisowe do Amatorskiej Lidze Siatkówki sezon 2018/2019? w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.10.2018 r. - pierwsza rata w wysokości 950 zł lub całość i do dnia 31.01.2019 r.- druga rata w wysokości 950 zł.

VIII. Inne
- adres organizatora ALS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- adres do administratora strony: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- informacje o lidze: www.amatorska.infoia składać mogą jedynie drużyny zainteresowane, czyli występujący w danym spotkaniu.
7. Obowiązuje czas i miejsce rozgrywania meczów podane w terminarzu. Drużyna, która w wyznaczonym czasie nie stawi się do gry przegrywa walkowerem.
8. W rozgrywkach ALS obowiązuje wzór protokołu meczowego dostarczony na miejsce rozgrywek przez organizatora. Kapitanowie drużyn przed rozpoczęciem meczu zobowiązani są wpisać do protokołu składy drużyn (z imienia i nazwiska) i przekazać go sędziemu zawodów.
9. Organizator zapewnia do rozgrywek piłki typu MIKASA MVA 200
10. Wszelkie szkody w obiektach sportowych spowodowane przez uczestników rozgrywek powstałe w wyniku celowych działań bądź niechlujstwa pokrywają bezpośredni sprawcy.
11. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.
12. Nie dokonanie wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na obiektach sportowych.
14. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ALS na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW.
15. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i RODO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.
16. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i archiwizowanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane w trakcie zawodów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej i profilach społecznościowych Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
17. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
18. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decyduje MOSiR.

IX. Inne
- adres organizatora ALS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- adres do administratora strony: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- informacje o lidze: www.amatorska.info

 

Staltim

Kryst i Synowie

Meble System

Servecom

Maxtronik

MOSIR Częstochowa

Mibama

Hattori Hanzo

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
TOP