Regulamin 2019/2020

 

 

 

REGULAMIN
Amatorskiej Ligi Siatkówki
Częstochowa MOSiR - sezon 2019/2020

 

I. Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę siatkową w duchu fair play.

II. Organizatorami ALS są: Miasto Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie i Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.

III. Terminy i miejsca:
- rozgrywki przeprowadzone zostaną w czwartki w Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4, oraz w  piątki w Sali Sportowej "Częstochowianka" przy ul. Rejtana 7 c. 
- dokładne terminy spotkań ujęte zostały odrębnym terminarzem gier stanowiącym integralną część regulaminu dostępnym na oficjalnej stronie rozgrywek www.amatorska.info, w zakładce Terminarz ligi.

IV. System rozgrywek:

I ETAP

W I etapie rozgrywek uczestniczy 13 zespołów, które rywalizować będą systemem każdy z każdym.

 

II ETAP ? podział na grupy A i B

Do grupy A (mistrzowskiej) awansuje osiem najlepszych drużyn z I etapu rozgrywek.

W grupie B (walczącej o miejsca 9-13) grać będzie pozostałych 5 drużyn.

Wszystkie zespoły w II Etapie zachowują punktację (punkty i sety) z I Etapu.
W II etapie rozegrane zostaną mecze rewanżowe jedynie pomiędzy drużynami z danych grup.

Wszystkie mecze rundy zasadniczej (I i II etap) będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Każdy set do 25 punktów z przewagą dwóch punktów, trzeci decydujący set do 15 punktów z przewagą dwóch punktów z zastosowaniem punktacji:
- za zwycięstwo 2 : 0 - 3 pkt       
- za zwycięstwo 2 : 1 - 2 pkt       
- przegrana 1 : 2 - 1 pkt     
- przegrana 0 : 2 - 0 pkt     
- walkower minus 1 pkt      
O kolejności decyduje:       
a/ większa ilość zdobytych punktów,

b/ większa ilość zwycięstw,  
c/ lepszy stosunek setów /zdobytych do straconych/,     
d/ lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/,      
e/ wyniki bezpośrednich spotkań.

PLAY-OFF

Grupa A

O Mistrzostwo w sezonie 2019/2020 walczyć będzie 6 czołowych drużyn z grupy A zgodnie z rozstawieniem po II etapie, według poniższego systemu.      

Spotkania finałowe oraz o 3 miejsce rozgrywane będą do 2 wygranych spotkań. Pozostała faza play-off rozgrywana będzie w formie dwumeczy. W przypadku gdy drużyny wygrają po jednym spotkaniu i wystąpi remis w setach (2:2 lub 3:3), o zwycięstwie w dwumeczu decydował będzie tzw. ?złoty set? rozgrywany do 15 punktów z przewagą dwóch punktów.

Zespoły z miejsc siedem i osiem po II etapie w grupie A zagrają play-out o miejsca 7-8.

Grupa B

O miejsca 9-1 walczyć będą pozostałe drużyny z grupy B w formule każdy z każdym ? mecz i rewanż. Zasady punktacji i klasyfikacji identycznie jak w I i II Etapie.

 

V. Zasady uczestnictwa
1. W rozgrywkach startują zespoły reprezentujące zakłady pracy, kluby młodzieżowe, stowarzyszenia sportowe, ogniska i kluby TKKF jak również niezorganizowane grupy amatorskie. Zespół musi posiadać nazwę i kapitana lub kierownika drużyny. Niedozwolone jest nazywanie drużyn w sposób wulgarny, obraźliwy i niestosowny. 
2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy posiadający wykupioną licencję na sezon 2019/2020 uprawniającą do uczestniczenia w zawodach prowadzonych przez PZPS tzw. szczebla centralnego od II ligi wzwyż.  
W rozgrywkach nie mogą również uczestniczyć zawodnicy występujący w sezonie 2019/2020 w rozgrywkach zagranicznych prowadzonych przez krajowe związki (odpowiedników PZPS) od II ligi wzwyż.

Zawodnik biorący udział jednocześnie w w/w rozgrywkach i ALS zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ALS. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez drużynę, w których grał taki zawodnik zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwnika w stosunku 2:0 /25:0; 25:0/ i odjęciem punktu za każdy mecz.  
W momencie rozpoczęcia się rundy play-off nie ma już możliwości weryfikacji wyników spotkań z rundy zasadniczej (I i II etap).
3. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywkowym tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem z rozgrywek drużyny, w której był zgłoszony.  
Wyjątek stanowi tzw. okienko transferowe w trakcie którego, każdy zespół może pozyskać maksymalnie dwóch zawodników z innych zespołów biorących udział w rozgrywkach.

Każdy transfer należy zgłosić organizatorowi rozgrywek elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W sezonie 2019/2020 okienko transferowe trwa od 13.01.2020 r. do 28.01.2020 r. 4. Przed rozpoczęciem rozgrywek wszystkie drużyny zobowiązane są w terminie do 26 września przedłożyć listę zawodników drużyny z datą urodzenia oraz pozycją na boisku na adresy e-mailowe Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wzór formularza         zgłoszenia dostępny jest na stronie www.amatorska.info.                
5. Do rozgrywek w sezonie 2019/2020 można zgłosić maksymalnie 18 zawodników. Możliwe jest uzupełnienie list zawodników maksymalnie o dwie osoby do 28.20.2020 r. włącznie (koniec okienka transferowego)! Dodatkową możliwością uzupełnienia składu jest transfer zawodników opisany w pkt. V.3 powyżej.
6. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz - przed rozpoczęciem spotkania lub w sytuacji gdy zawodnik dołączy do drużyny w trakcie meczu, po spotkaniu.


VI. Wymogi regulaminowe

1. Rozgrywki przeprowadzone będę zgodnie z przepisami PZPS.       
2. Zespół musi się składać z minimum 6 zawodników. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Obowiązkiem jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach. Zawodnicy Libero muszą grać w stroju, w którym co najmniej kolor koszulki kontrastuje z ubiorem innych członków zespołu.      
4. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje walkowerem 2:0
/25:0; 25:0/ na korzyść przeciwnika i odjęciem punktu.  
5. Nie przewiduje się przekładania spotkań poza wyjątkowymi sytuacjami.
Jeżeli w wyjątkowych przypadkach losowych dojdzie do przełożenia meczu (za wiedzą organizatora), to należy go rozegrać w terminie 14 dni od pierwotnego terminu (nie licząc przerwy świątecznej i ferii zimowych). W takim przypadku koszty organizacji meczu tj. wynajmu sali oraz kosztów sędziowskich (ryczałt sędziowski w wysokości 40 zł x 2 sędziów + koszty dojazdu) pokrywa drużyna przekładająca mecz.
W innych przypadkach m.in. udział drużyny w ogólnopolskich turniejach, branżowych lub akademickich mistrzostwach - przełożenie meczu jest możliwe, ale mecz musi być rozegrany awansem w wyznaczonym przez organizatora terminie.   
Nierozegranie meczu bądź niedostarczenie protokołu organizatorowi w w/w terminach spowoduje przyznanie obustronnego walkoweru. Nie ma możliwości przełożenia meczu na trzy kolejki przed zakończeniem rundy zasadniczej, tj. II etapu (dot. obu grup).

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organizatora istnieje możliwość przełożenia takiego spotkania pod warunkiem, że zostanie rozegrane zanim rozpocznie się następna kolejka rundy.
6. Protesty przyjmowane będę jedynie w formie pisemnej w następnym dniu roboczym /po rozegranym meczu/ w siedzibie Organizatora lub przesłane przy pomocy poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organizator ma max. 14 dni na rozpatrzenie protestu. Nie przewiduje się odwołań na rozstrzygnięcia protestów. Protesty dotyczące spotkania składać mogą jedynie drużyny zainteresowane, czyli występujący w danym spotkaniu. 
7. Obowiązuje czas i miejsce rozgrywania meczów podane w terminarzu. Drużyna, która w wyznaczonym czasie nie stawi się do gry przegrywa walkowerem.   
8. W rozgrywkach ALS obowiązuje wzór protokołu meczowego dostarczony na miejsce rozgrywek przez organizatora. Kapitanowie drużyn przed rozpoczęciem meczu zobowiązani są wpisać do protokołu składy drużyn (z imienia i nazwiska) i przekazać go sędziemu zawodów.         
9. Organizator zapewnia do rozgrywek piłki typu MIKASA MVA 200
10. Wszelkie szkody w obiektach sportowych spowodowane przez uczestników rozgrywek powstałe w wyniku celowych działań bądź niechlujstwa pokrywają bezpośredni sprawcy.       
11. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.   
12. Nie dokonanie wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na obiektach sportowych.   
14. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ALS na własną odpowiedzialność       . Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW.

15. Organizatorzy Amatorskiej Ligi Siatkówki mogą przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób  uczestniczących w rozgrywkach organizowanych na terenie obiektów: Sala Sportowa ?Częstochowianka?, Hala Sportowa Częstochowa i Hala Sportowo ? Widowiskowa ?Polonia? w okresie trwania rozgrywek (26.09.2019 r. - 30.04.2020 r.), kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu zgodnie z podstawą prawną jaką stanowi: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).       
16. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.      
17. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decyduje MOSiR.   

VII. Sprawy finansowe.
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie wpisowego i opłaty za administrowanie stroną internetową rozgrywek w wysokości 2000 brutto na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie,
60 1030 1104 0000 0000 9323 9000 z dopiskiem "wpisowe do Amatorskiej Ligi Siatkówki sezon 2019/2020 + nazwa drużyny? w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.10.2019 r. - pierwsza rata w wysokości 1000 zł lub całość i do dnia 31.01.2020 r.- druga rata w wysokości 1000 zł.

VIII. Inne
- adres organizatora ALS:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- adres do administratora strony: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- informacje o lidze: www.amatorska.info

 

Servecom

Maxtronik

MOSIR Częstochowa

Mibama

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
TOP